UŚMIECHNIĘTY WOJOWNIK,
Romuald Lazarowicz,
(1953–2019)

„Obaj mnie ukształtowali i to od nich wiem, czym jest honor i odpowiedzialność, czym jest naprawdę Polska, jak wysoka jest za nią cena, i to, że gdy trzeba, obowiązkiem jest cenę tę zapłacić” – tak o dziadku Adamie i ojcu Zbigniewie pisał Romek.

Uśmiechnięty Wojownik

Romuald Lazarowicz zmarł 2 sierpnia 2019 r. w wieku 66 lat. W 2004 roku zespół redakcyjny edycji „Zrzeszenie »Wolność i Niezawisłość« w dokumentach”, którego Romuald Lazarowicz był członkiem, otrzymał nagrodę IPN Kustosz Pamięci Narodowej. W 2016 roku odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności oraz Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem WiN i Krzyżem Solidarności Walczącej.

***

Opracowano na podstawie wspomnień Artura Adamskiego opublikowanych na ipn.gov.pl, Encyklopedii Solidarności – encysol.pl oraz na podstawie książki Małgorzaty Wanke-Jakubowskiej i Marii Wanke-Jerie „Uśmiechnięty Wojownik”, wydawnictwa Profil, 2020, wydanej staraniem Stowarzyszenia „Solidarność Walcząca”.
Do planszy tytułowej  wykorzystano grafikę śp. Arkadiusza Gacparskiego. Zdjęcia pochodzą z archiwum rodziny Lazarowiczów i Trębaczewskich oraz ze zbiorów Marka Tchórzewskiego i Edwarda Wóltańskiego. Wykorzystano fotokopie dokumentów z archiwum Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu we Wrocławiu.