01 | Duch niezłomny

„Obaj mnie ukształtowali i to od nich wiem, czym jest honor i odpowiedzialność, czym jest naprawdę Polska, jak wysoka jest za nią cena, i to, że gdy trzeba, obowiązkiem jest cenę tę zapłacić” – tak o dziadku Adamie i ojcu Zbigniewie pisał.
Romuald Lazarowicz urodził się we Wrocławiu, był wnukiem majora Adama Lazarowicza (ps. Klamra), prezesa Zarządu Obszaru Zachodniego Zrzeszenia WiN i zastępcy prezesa Zarządu Głównego Zrzeszenia WiN, skazanego na 4 krotną karę śmierci i straconego wraz z sześcioma członkami ZG WiN 1 marca 1951 r. w więzieniu na Mokotowie. Dzień ich egzekucji dziś upamiętniamy jako Dzień Żołnierzy Wyklętych.